แบบแคนน่า - 1
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ด้วยเนื้อที่ 75 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย 200 ตารางเมตร
ขนาด 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ จอดรถได้ 2 คัน

สะท้อนความมีชีวิตชีวา สง่างามจากภายนอก
ด้วยประโยชน์ใช้สอยภายในที่จัดสรรไว้
อย่างเหมาะสม สำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีชีวิตทันสมัย

...คุณค่าที่แตกต่าง ในเอกลักษณ์เฉพาะตัว...

Canna

Canna

สะท้อนความมีชีวิตชีวา สง่างามจากภายนอก ด้วยประโยชน์ใช้สอยภายในที่จัดสรรไว้อย่างเหมาะสม สำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีชีวิตทันสมัย

Canna

Canna

สะท้อนความมีชีวิตชีวา สง่างามจากภายนอก ด้วยประโยชน์ใช้สอยภายในที่จัดสรรไว้อย่างเหมาะสม สำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีชีวิตทันสมัย

Canna

Canna

สะท้อนความมีชีวิตชีวา สง่างามจากภายนอก ด้วยประโยชน์ใช้สอยภายในที่จัดสรรไว้อย่างเหมาะสม สำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีชีวิตทันสมัย

Canna

Canna

สะท้อนความมีชีวิตชีวา สง่างามจากภายนอก ด้วยประโยชน์ใช้สอยภายในที่จัดสรรไว้อย่างเหมาะสม สำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีชีวิตทันสมัย

Canna

Canna

สะท้อนความมีชีวิตชีวา สง่างามจากภายนอก ด้วยประโยชน์ใช้สอยภายในที่จัดสรรไว้อย่างเหมาะสม สำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีชีวิตทันสมัย

Canna

Canna

สะท้อนความมีชีวิตชีวา สง่างามจากภายนอก ด้วยประโยชน์ใช้สอยภายในที่จัดสรรไว้อย่างเหมาะสม สำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีชีวิตทันสมัย

Canna

Canna

สะท้อนความมีชีวิตชีวา สง่างามจากภายนอก ด้วยประโยชน์ใช้สอยภายในที่จัดสรรไว้อย่างเหมาะสม สำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีชีวิตทันสมัย

Canna

1st Floor

Canna

2nd Floor